Responsive image

Nature of course needs nurture. אכן, כיוון שהמקום לכשעצמו אינו מן המשופרים בתנאי איכות הגידול, לקח על עצמו הרב חיים יעקב דהן שליט"א בוגר ישיבת מיר את המשימה; הרב דהן נודע רבות בשנים כאדם בעל התמצאות מיוחדת בנושא האתרוגים המרוקאים, בהמשך השנים הוא השתלם בלימוד תורת האגרונומיה והחקלאות, שמסייעת להשביח את היבולים, הרב דהן ראה בנושא זה זכות וחובה מיוחדת, לזכות את יראי ה' שבמשך השנים הקפידו ליטול אתרוגים מרוקאים בדווקא, הן מצד חזקתם כבלתי מורכבים, והן מצד הגידול והחן המיוחדים שלהם

Responsive image Responsive image

Nature of course needs nurture. אכן, כיוון שהמקום לכשעצמו אינו מן המשופרים בתנאי איכות הגידול, לקח על עצמו הרב חיים יעקב דהן שליט"א בוגר ישיבת מיר את המשימה; הרב דהן נודע רבות בשנים כאדם בעל התמצאות מיוחדת בנושא האתרוגים המרוקאים, בהמשך השנים הוא השתלם בלימוד תורת האגרונומיה והחקלאות, שמסייעת להשביח את היבולים, הרב דהן ראה בנושא זה זכות וחובה מיוחדת, לזכות את יראי ה' שבמשך השנים הקפידו ליטול אתרוגים מרוקאים בדווקא, הן מצד חזקתם כבלתי מורכבים, והן מצד הגידול והחן המיוחדים שלהם

כשלשם כך הוא פנה לפרדסים שבאזור הבקעה, כיוון ששם תנאי הגידול טובים יותר, ורכש שם כמה פרדסים

Responsive image
Responsive image Responsive image
Responsive image

כשהוא שותל שם את השתילים שהביא מהמשתלה שבדאומדער, כך בעוד שעד אז היו רק קניות בודדות של אתרוגים ולא היו פרדסים במרוקו בבעלות של יהודים, הרי שלראשונה החל עידן חדש של ייבוא כמויות מסחריות, בפיקוחו האישי של הרב דהן, כאשר כך יכולים לזכות יהודים רבים יותר בהידור המיוחד שבאתרוגים המרוקאים, כאשר הרב דהן מייבא אותם לקהילות היהודיות שבצרפת וברחבי אירופה ובארה"ב, כיום הרב דהן יכול לציין 30 שנות ניסיון בתחום גידול האתרוגים המרוקאים, ייבואם ושיווקם למבקשים לקיים את המצווה כהלכתה.

Responsive image Responsive image

Rav Dahan & Rav Reich
have trained a team
of Professional
Agricultural
Workers

הרב דהן בנה צוות פעיל של עובדים מומחים לחקלאות, שקיבל הכשרה מיוחדת לטיפול ביבול רגיש זה. אכן, כיוון שגידול האתרוגים דורש טיפול דקדקני והשגחה צמודה, הוא לא הסתפק בכך ודאג שיהיה קשר צמוד בינו לבין העובדים, כשהוא אף מגיע למרוקו מספר פעמים בשנה, ע"מ לפקח מקרוב על כל ההליך העדין והמורכב של גידול האתרוגים, כאשר הוא דואג לכל האמצעים הדרושים ע"מ שהאתרוגים ייצאו כמה שיותר יפים, בריאים ונקיים.


בנוסף פיתח מערכת השקייה יעודית המשקה את האילנות באופן מדויק על פי הדרוש להם. כמו כן יש לעטוף את האתרוגים לשמירה מפני הענפים הסמוכים. בכל שנה מתבצע באתרוגים הדברה מיוחדת כנגד תולעים, אך בכמות הדרושה ולא יותר כדי שלא תשאיר נקודות שחורות על הפרי. האתרוגים נמצאים תחת ההשגחה של התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדה – סאטמער. הרב דהן דואג להביא מדי שנה ממבחר האתרוגים לגדולי הדור בארה"ק, ביניהם מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, וכ"ק האדמו"ר מתולדות אהרון שליט"א.

Responsive image Responsive image
Responsive image

הייבוא המיוחד עומד תחת השגחת הגר"מ בראנדסופר.

הרב רייך כבר שנים רבות קשור באופן מיוחד לאתרוגים המרוקאים, מתוך שאיפה לזכות את הרבים, וכיוון שרף הדרישות לנקיות בארץ גבוה מאוד, החל הרב רייך להגיע למרוקו ולבצע בעצמו מיון קפדני ביותר.

Responsive image

זכות וחובה מיוחדת, לזכות את יראי ה'

הרב רייך כבר שנים רבות קשור באופן מיוחד לאתרוגים המרוקאים, מתוך שאיפה לזכות את הרבים, וכיוון שרף הדרישות לנקיות בארץ גבוה מאוד, החל הרב רייך להגיע למרוקו ולבצע בעצמו מיון קפדני ביותר.

Responsive image
Responsive image

Meticulously
Checking & Choosing
each Esrog

במשך השנים החל ייבוא ושיווק של האתרוגים גם בארה"ק, כשהמשווק הוא הרב מיכאל רייך שליט"א בוגר ישיבת מעלות התורה, הרב רייך כבר שנים רבות קשור באופן מיוחד לאתרוגים המרוקאים, והוא היה רוכש כמות מצומצמת רק לו ולידידיו הקרובים, ולכמה ת"ח חשובים ביניהם הגר"י אייכנשטיין שליט"א,

כשעם השנים מתברר כמה גדולה הדרישה לכך בקרב ציבור המדקדקים, בשלב זה, מתוך שאיפה לזכות את הרבים, וכיוון שרף הדרישות לנקיות בארץ גבוה מאוד, החל הרב רייך להגיע למרוקו ולבצע בעצמו מיון קפדני ביותר.

כחלק מתחושת הזכות העצומה והמחוייבות הגדולה לזכות את הרבים, הוקם ע"י הרב רייך מערך של אברכים ת"ח אמינים, שפזורים בכל רחבי הארץ, הן בשכונות ירושלים, בצפון הארץ, במרכז הארץ, שעברו הדרכה מיוחדת בחשיבות הזהירות הגדולה שיש לנהוג באתרוגים שלא ייפסלו בשום צורה ח"ו, ע"מ לזכות את כלל ציבור המדקדקים בכל מקומות מושבותיהם באתרוגים המרוקאים

Responsive image

כחלק מתחושת הזכות העצומה והמחוייבות הגדולה לזכות את הרבים, הוקם ע"י הרב רייך מערך של אברכים ת"ח אמינים, שפזורים בכל רחבי הארץ, הן בשכונות ירושלים, בצפון הארץ, במרכז הארץ, שעברו הדרכה מיוחדת בחשיבות הזהירות הגדולה שיש לנהוג באתרוגים שלא ייפסלו בשום צורה ח"ו, ע"מ לזכות את כלל ציבור המדקדקים בכל מקומות מושבותיהם באתרוגים המרוקאים

בהמשך האתרוגים עוברים תהליך סבוך של אישורי כניסה במשרדי הבריאות והחקלאות, הבדיקות כוללות הדברה נוספת, כשהרב רייך נמצא שם בכל השלבים, ודואג שהאתרוגים לא יינזקו, ויגיעו בזמן הנכון.

Responsive image
Responsive image

הרב רייך זכה להביא ממבחר האתרוגים לגדולי ומאורי הדור, ביניהם מרן רה"י הגר"ש אוירבאך זצוק"ל, ולהבחל"ח כ"ק האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א, רה"י הגרב"ש דויטש שליט"א, ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך שליט"א, כ"ק האדמו"ר מטאלנא שליט"א, הגר"ע אוירבאך שליט"א, כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א, הגרי"י קלמנוביץ' שליט"א, הגר"א דויטש שליט"א, הגר"צ רוטברג שליט"א, הגאון רבי אליהו ליברמן שליט"א, ועוד גדולי תורה רבים וחשובים

Responsive image
Responsive image

their
Distinctive Origin &
Perfection,
their Uniqueness &
Superiority

Responsive image